277592239_1464766177259630_226690696079837239_n
Konferencije Sfera

Konferencije u oblasti građevinarstva i arhitekture, kompanija Sfera d.o.o. organizuje od 2015-e godine. Kroz konferenciju se prezentiraju tradicionalni i savremeni pristupi i materijali u građevinarstvu, njihove prednosti i uslovi za primjenu kao i mogućnosti za poboljšanjem. Cilj diskusije jeste razmjena znanja i iskustva u različitim oblastima inženjerstva, kao i otvaranje mogućnosti uspostavljanja međunarodne i domaće saradnje.

KONFERENCIJE

Organizacija

8 uspješno završenih konferencija

Saradnici

Preko 100 partnera

Sadržaj

Prezentacije, sajam i paneli

Konferencija se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu se prezentuju naučni, pregledni i stručni radovi, a u drugom savremene tehnologije i proizvodi u domeni građevinarstva.

Posjetite društvene mreže konferencija Sfera

Close Menu