Časopis Atlas

Kako bismo dodatno doprinijeli tezi povezivanja i stvaranja konstantne i neprekidne komunikacije sa doktorima ortopedije, reumatologije, fizijatrije i rehabilitacije, kao i sa krajnjim korisnicima, odnosno pacijentima, odlučili smo pokrenuti specijalizirani časopis za ovu ciljanu skupinu, koji će obuhvatiti sve teme vezane za tematiku, donositi preporuke stručnjaka, davati konkretne savjete i adekvatno informisati. Atlas je časopis koji nudi sve na jednom, te time predstavlja savršen alat za sve one koji se bave pomenutom tematikom, ali i za one koji imaju zdravstvenih problema kada su u pitanju neke od navedenih oblasti.

ATLAS

O časopisu

Izdavaštvo

Časopis se izdaje kvartalno

Sadržaj

Stručni tekstovi i inovacije

Atlas je prvi vratni pršljen i nalazi se ispod lobanje, tj. nosi lobanju, naš svijet u malom. Zbog te uloge nosača je i dobio ime po mitološkom divu Atlasu iz grčke mitologije, koji je nosio svijet na svojim ramenima. Uz to je svojim položajem veoma značajan, jer pokriva vitalno područje kičmene moždine. Stoga, možemo zaključiti koliko je ovaj pršljen atlas značajan za naše tijelo i zdravlje. Tako je i časopis Atlas značajan za doktore, specijaliste, stručnjake ortopedije, reumatologije, fizijatrije i rehabilitacije, kao i za pacijente. Na narednim stranicama pronađite značajnost u brojnim stručnim tekstovima, pričama, preporukama, ali i proizvodima koji će vam olakšati život.
Close Menu