Koordinatori konferencije

  • Naida Ćenan Čevra, [naida.cevra@sfera.ba]
  • Van. Prof. dr Maja Popovac, Univerzitet Džemal Bijedić, Građevinski fakultet