Doc.dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh.

Doc.dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh.

1. ŽIVOTOPIS

Dujmo Žižić rođen je u Splitu 17. kolovoza 1977. godine. Diplomirao je pod mentorstvom prof. Dinka Kovačićau ožujku 2002. godinena Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao projektant u Splitu od 2003. do 2004. godine u “Arhitektonskoj radionici centar” d.o.o., a od 2004. do 2008. godine u “Arhitektonskom birou Ante Kuzmanić” d.o.o. Na Građevinsko – arhitektonskom fakultetu (danas Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije) Sveučilišta u Splitu je suradnik u naslovnom zvanju asistenta od listopada 2006. do ožujka 2008. godine kada se zapošljava kao asistent na Katedri za arhitektonsko projektiranje. Od ak.god. 2014./’15. radi na Katedri za zgradarstvo.

Od 2008. Godine se sustavnobaviznanstveno-istraživačkimradomnapoljuarhitekture i urbanizma,prvenstveno u sklopuznanstvenogprojekta prof.dr.sc. DarovanaTušeka pod nazivom “Splitskaarhitektura 1945.- 2000”. Poslijediplomskistudij “Arhitektura” upisao je 2009. godinenaArhitektonskomfakultetu u Zagrebu. Područjeinteresaznanstvenihistraživanjaobuhvaćarazdoblje druge polovice 19. i 20. stoljeće, s posebnim naglaskom na industrijsku arhitektonsku baštinu.DoktorskudisertacijunazivaIndustrijacementa u splitskojregiji – Arhitektura, infrastruktura i utjecajnakulturnikrajolikizradio je pod mentorstvom prof.dr.sc. Katje Marasović i obranio je naArhitektonskomfakultetu u Zagrebu 29. kolovoza 2014. godine.

Od 2008. godinesudjelovao je naznanstveno-istraživačkomprojekturegistriranom u Ministarstvuznanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom “Splitskaarhitektura 1945 – 2000″ (voditeljprojekta prof.dr.sc. Darovan Tušek). Osimdoktorskedisertacije, objavio je jednu autorsku znanstvenu knjigu te ukupno 9radova u časopisima, u zbornicima skupova, monografijama. Godine 2015. objavioje autorsku znanstvenu knjigu „Povijest industrije cementa u Dalmaciji – 150 godina suživota“.Tri znanstvena rada su objavljena u časopisu kojeg od 2007. godine časopis indeksira jedna od tri baze WoS. Tri rada objavio je u ostalim časopisima odnosno knjigama.Pristupnik je sudjelovao s pet radova na međunarodnim znanstvenim kongresima.

Sudjelovao je u organizaciji i provođenjumeđunarodnihstudentskihradionica”Kopilica” (Split, 2006.), “Krpanjegrada / Patching the city” (Rijeka, 2008.) i „Symmetries“ (Split, 2011.), testudentskihradionica„Mayday! Majdan! Mayday!“ (Solin i Split, 2015.) kaodijelaprojekta„Ex Marlstone Quarry as a Community Space“ i „UšćeJadra“ (Solin, 2015.) kaodijelaprojekta „Connecting Separated“.U rujnu 2015. godine je na međunarodnoj studentskoj radionicinaziva”BoundariesandBorders”održao predavanje „Cement industryinDalmatia – theGood, the Bad andtheUnderestimated”. Radionica je održananaFakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezijeu sklopu Tempus projekta SEHSI na kojoj su sudjelovali stručnjaci, mentori i studenti iz Beča, Kharkiva, Lviva, Dnjepropetrovska, Odese, Valencije, Varne, Ljubljane, Splita, Graza, Winterthurai Skopja.

Dio je stručneskupinekojaprovodiprojekt„sub>urban. Reinventing the fringe“ (Solin, 2015. – 2018.) uokvirumeđuregionalnogprogramaURBACT III.

StručnadjelatnostDujmaŽižićaobuhvaćasudjelovanje u izradinizaurbanističkih i arhitektonskihstudija i projekata. Stručniispit je položio 2009. godine, kadastječestrukovninaziv “ovlašteniarhitekt”. Član je Hrvatskekomorearhitekata, testručnogudruženjaDruštvaarhitekataSplita.Sudjeluje u arhitektonskim i urbanističkimnatječajimakaonatjecatelj i članocjenjivačkihpovjerenstava. Osvojioje tri prve i jednutrećunagradutedvaotkupa.

1. ŽIVOTOPIS / NATUKNICE

Doc.dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh.(Split, 1977.) godine. Diplomirao je 2002. godinena Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Radi kao projektant u Splitu od 2003. do 2004. godine u “Arhitektonskoj radionici centar” d.o.o., a od 2004. do 2008. godine u “Arhitektonskom birou Ante Kuzmanić” d.o.o. Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu je vanjski suradnik od 2006. do 2008. godine kada se zapošljava kao na Katedri za arhitektonsko projektiranje. Od ak.god. 2014./’15. radi na Katedri za zgradarstvo.

Radno mjesto: Katedra za zgradarstvo, Docent

Sveučilište u Splitu / Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

  • – znanstveni istraživač na polju arhitekture i urbanizma;
  • – član radnih skupina i koordinator u nizu međunarodnih i lokalnih projekata;
  • – član organizacijskih odbora na više međunarodnih studentskih radionica i stručnih konferencija;
  • – nositelj triju kolegija na preddiplomskom studiju Arhitekture, komentor pri izradi diplomskih radova;
  • – autor i glavni projektant na nizu urbanističkih i arhitektonskih studija i projekata;
  • – autor niza znanstvenih članaka, radova prezentiranih na znanstvenim konferencijama i jedne znanstvene knjige.

Disertacija: Industrija cementa u splitskoj regiji – Arhitektura, infrastruktura i utjecaj na kulturni krajolik

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, javna obrana 29.08.2014.